top of page

LEVERINGSVOORWAARDEN YORFIT

Abonnement:
- Geeft lid het gebruiksrecht op trainingen en diensten van YorFit.

 

Afzegging:
- Bij afzegging in een periode korter dan 24 uur voor aanvang van de training wordt de training in rekening gebracht.           

 

Lidmaatschapsovereenkomst:
- Geeft het recht op de contractueel afgesproken uren training en toegang tot de YorFit app. Indien anders afgesproken geldt hetgeen op het contract vermeld te worden.

 

Betalingen:
- Yorfit hanteert een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.

- Ouder of verzorger( mede ondertekend) blijft verantwoordelijk voor betalingen van leden onder de 18 jaar.

- Bij betaling in termijnen wordt het afgesproken termijn bedrag gedurende het afgesproken aantal opvolgende maanden geïncasseerd.
- Extra administratieve handelingen voor herinnering(en), achterstallige betaling(en), of wijzigingen, worden in rekening gebracht bij de klant.

 

Tarieven:
- Gedurende de looptijd van de overeenkomst vinden geen wijzigingen van tarieven plaats. Na afloop van elke contractperiode kan een nieuw contract worden opgemaakt voor de dan af te spreken geldende tarieven.

 

Verlenging:
- Abonnementen zijn voor bepaalde duur en kunnen op aangeven lid verlengd worden met eenzelfde periode.


- Na afloop van elke contractperiode kan een nieuw contract worden opgemaakt voor de dan af te spreken geldende tarieven.


Wijziging: 
- Aanpassingen en wijzigingen aan het contract kunnen uitsluitend gedaan worden in overleg met YorFit.

 

- Beëindigen overeenkomst verhuizing; naar buiten het dorpendeel Biddinghuizen, vanuit de dorpskern met in een straal van 25km of meer.

- Weigering toegang indien het gedrag van het lid daartoe aanleiding geeft.

 

Trainingstijden:
- Zo ook de duur van de trainingen in overleg met de klant door Yorfit te plannen en te wijzigen.

 

Aansprakelijkheid:
- T.a.v. privé-eigendommen is het lid zelf verantwoordelijk, beschadiging eigendommen van easyActive Biddinghuizen of YorFit worden op lid verhaald.

 

Persoonsgegevens:
- Deze zijn noodzakelijk voor begeleiden van trainingen, deze gegevens worden conform de “AVG-regelgeving van 25 mei 2018” behandeld.

bottom of page